Flygbild canvas 1

Kadesjös är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och installationssektorn

Uppdragen varierar, från bostäder och kontor till komplicerade processbyggnader – både i Sverige och utomlands.

Jorden

För en hållbar framtid

Hållbarhet är en del av Kadesjös vardag och genom samverkan med våra intressenter arbetar vi för ständig utveckling och förbättring.

Läs mer

Aktuellt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös

Referensprojekt