Flygbild canvas 1

Kadesjös är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och installationssektorn

Uppdragen varierar, från bostäder och kontor till komplicerade processbyggnader – både i Sverige och utomlands.

I år 2020 firar vi vårt 75-årsjubileum!

Aktuellt

Referensprojekt

Kadesjos Elkon 2 2

Kadesjös expanderar

Kadesjös utökar sitt tjänsteutbud genom förvärv av Elkon i Västerås, ett historiskt steg i vår fortsatta utveckling av företaget.

Läs mer

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös