Energi

Byggnaders energibehov utgör en stor del av samhällets totala resursanvändning.


Därmed finns goda möjligheter att göra hållbarhetsmässiga- och kostnadseffektiva vinster genom att arbeta med energieffektiva lösningar. Vi hjälper gärna till och kan bistå med följande tjänster inom energiområdet:

  • Energibalansberäkning
  • Energisamordning
  • Energieffektivisering
  • Energikartläggning

Energibalansberäkning

Energiberäkningar kan utföras vid nyproduktion eller för befintliga byggnader, i samband med till exempel bygglovsansökningar eller miljöcertifieringar. I energiberäkningen ska hänsyn tas till byggnadens samtliga tekniska egenskaper som påverkar dess energibehov, vilket bland annat innefattar dess klimatskärm eller ventilationssystem. Om uppmätta värden avviker från tidigare beräkningar eller kalkyler kan vi följa upp och utreda varför. Vi använder oss av beräkningsprogrammet IDA ICE vilket möjliggör dynamiska helårssimuleringar.

Energisamordning

En energisamordnare ser till helheten och samordnar energi- och inneklimatfrågor under hela byggprocessen. Som energisamordnare kan vi bistå hela vägen från förstudie till förvaltningsskede och se till att rätt krav ställs på byggnaderna och att kraven uppnås.

Energieffektivisering

Energieffektivisering innefattar balansen mellan optimalt nyttjande av energi för en bättre driftsekonomi och ett komfortabelt inomhusklimat. Vi kan ge förslag till åtgärder för befintliga fastigheter för energibesparing som till exempel att byta aggregat, byta pumpar, justera värmesystem och möjlighet att anordna återvinning.

Energikartläggning

Vid en energikartläggning sammanställs den energi som årligen tillförs och används i en byggnad och för dess verksamhet. Energianvändning delas upp utifrån energislag och användningsområde, vilket sedan kan användas för att ta fram kostnadseffektiva åtgärder i syfte att minska energianvändning och driftkostnader.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös