Energiberäkningar

Energieffektivisering

Energiberäkningar kan utföras av både nyproduktion och befintliga fastigheter. I energiberäkningen ska hänsyn tas till byggnadens alla energitekniska egensaker som påverkar byggnadens energianvändning. Vi kan utföra beräkning av olika byggnadsdelars U-värden samt sammansatta konstruktioners köldbryggor. Om uppmätt värde avviker från beräknat kan vi följa upp och utreda varför. De beräkningsprogram vi använder är IDA ICE.

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att optimalt utnyttja energin för bättre driftekonomi och klimat. Vi kan ge förslag till åtgärder för befintliga fastigheter för energibesparing som till exempel att byta aggregat, byta pumpar, justera värmesystem och möjlighet att anordna återvinning.

Energisamordning

En energisamordnare ser till helheten och samordnar energi- och inneklimatfrågor under hela byggprocessen. Som energisamordnare kan vi bistå hela vägen från förstudie till förvaltningsskede och ser till att rätt krav ställs på byggnaderna och att kraven uppnås.

Relaterade projekt

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös