Historia

1940

Nils Kadesjös nyårsönskan år 1945 var att starta en egen konsultverksamhet inom byggbranschen. Företaget skulle ha en avdelning för byggnadskonstruktioner och en för VVS. Efter ett besök i Västerås våren 1945 bestämde sig Nils för att starta en konsultverksamhet där. Staden var i stark expansion och saknade en etablerad byggkonsult. Bristen på kontorslokaler efter kriget var skriande, men Nils hade tur och fick kontrakt på en sexrumslägenhet som var under byggnad på Domkyrkoesplanaden. Två rum blev kontor och därmed var startbeslutet fattat. Med två medarbetare och ett antal uppdrag för de närmaste månaderna drogs rörelsen igång den 1 oktober 1945.

Nils Kadesjö

Under sin tidigare tid på SAAB i Linköping hade Nils kommit i kontakt med en mycket duktig och entusiastisk VVS-ingenjör, Per Lundqvist. Han lovade ta hand om VVS-avdelningen i den nystartade verksamheten. Per kom till Västerås i mars 1946. På byggkonstruktionssidan gällde det att omgående få förstärkning. Kontakt togs med en nyutexaminerad ung och lovande civilingenjör från Chalmers, Eskil Jakobsson, som började i augusti 1947.

Kadesjös är under denna tid involverade i stort sett i varje hörn av Västerås med omnejd där det byggs nytt. Redan då genomför man även omfattande industriprojekt för Boliden och uppdrag åt nyetablerade ICA.

Kadesjös har arbetat med byggrelaterad projektering av gruv- och processanläggningar av skilda slag sedan 1945. Boliden Mineral AB har stått som uppdragsgivare för de flesta av anläggningarna inom Sverige. Här kan nämnas gruvorna i Stekenjokk, Aitik, Långdal, Laisvall, Garpenberg, Rävliden, Kristineberg m.fl.

Garpenberggruvan, Boliden Mineral AB

Kadesjös allra första uppdrag var faktiskt en kompressorstation för Boliden AB i Laisvall. Så gott som samtliga Bolidens ovanjordsanläggningar kom sedan att projekteras i samarbete med Kadesjös.

1950

1955 flyttar Kadesjös med sina då tjugotal anställda konsulter till nya, större lokaler på Torggatan i Västerås. Kadesjös fortsätter att växa i en lugn och stadig takt. Förutom alla bostadsprojekt under åren när det svenska folkhemmet byggdes upp börjar man få in större landstingsuppdrag och industriprojekt.

1960

Västerås centrallasarett

1960 får Kadesjös i uppdrag att rita och konstruera nya Centrallasarettet i Västerås. Därmed blir sjukhus och landsting en tydlig nisch med ständigt återkommande uppdrag.

Nu byggs också SILO-anläggningar åt Arosbygdens Lantmän på flera håll i regionen. Beslutet om att ett av Sveriges första fjärrvärmeverk ska byggas i Västerås innebär att Kadesjös är med från första skissen. Man får en värdefull inblick i, och god kunskap om den avancerade tekniska projekteringen när den första anläggningen uppförs 1963. Kadesjös blir sedan projektör för samtliga kommande utbyggnader av Kraftvärmeverket i Västerås (KVV).

ICA kommer in som en stor och trogen kund på allvar. Dessutom påbörjas många större byggprojekt i Stockholm, bland annat kontors- och industrihotell i Solna, samt bostadsområdet Fittja.

1970

1971 blir ASEA en ny storkund med internationella uppdrag. Ett mångårigt och stort samarbete påbörjas med ASEA, nuvarande ABB. 1972 flyttar Kadesjös till egen fastighet på Ritargatan i Västerås. Man är nu ett 40-tal medarbetare i företaget.

1980

Under mitten av 70-talet och vidare under 80-talet är det en stor del ställverk och kraftdistributionsanläggningar för ABB som präglar verksamheten. Kadesjös konsulter fick god erfarenhet av att arbeta med projektsamordning och byggdesign för ABBs turnkey-projekt på en global marknad som Nord- och Sydamerika, Afrika, Mellanöstern, Indien, Fjärran Östern och Oceanien. Här gällde det också att vara väl insatt i respektive lands egna byggnormer.

Olle Olsson bolagen i Uppsala har anlitat Kadesjös under en lång tid där man projekterat bl.a. centrallager, administrationscenter samt koncernkontor.

Orkla industrier i Norge anlitar Kadesjös för en hel del byggprojekt under 80-talet.

1982 övertar bröderna Håkan och Stefan Kadesjö företaget efter pappa Nils. Håkan tar VD-stolen och Stefan blir ekonomichef.

Uppdragen fortsätter i en jämn ström och personalstyrkan uttökas alltmer. Flera bygg- och VVS-konsulter knyts till företaget för att kunna möta den allt större efterfrågan på Kadesjös tjänster.

Man har nu vuxit ur lokalerna på Ritargatan och projekterar därför en egen ny fastighet i 8 våningsplan på Iggebygatan i Västerås – Kontorshuset Vråken. Hit flyttar Kadesjös med sina 40 medarbetare 1988.

Kontorshuset Vråken

Det modernt designade kontorshuset uppfördes i samarbete med Kadesjös, RG-Bygg och arkitektföretaget Archus Arosia.

Målsättningen var att till en rimlig kostnad skapa en byggnad som svarade mot mycket högt ställda krav på arkitektur, funktion, kvalitet och arbetsmiljö.

Samma år – 1988 – utför Kadesjös sitt första objekt helt projekterat i CAD. Man tar nu definitivt steget in i datorvärlden.

1990

Kadesjös börjar arbeta med bioeldade kraftvärmeverk. Ena Krafts fliseldade kraftvärmeverk i Enköping stod klart 1994.

Kraftvärmeverket Brista 1 i Märsta projekteras. Miljöaspekterna kommer nu också allt mer i fokus. Man etablerar även kontakter med de Baltiska staterna för utveckling av projekt inom energi- och miljösektorerna.

Kadesjös projekterar ICAs nya ”Centrallager 90” på Hacksta i Västerås. Lagret bildar skola för handelns framtida lagerhantering och distribution. Med sina 45000 m2 bjälklagsyta och en volym om hela 600 000 m3 blir det Nordens största detaljhandelslager.

Krocktest på Volvo Safety Center (VSC) i Torslanda

Stora upprag för bilbranschen kommer också in denna tid. Bland annat den välkända krocktestanläggningen för Volvo i Torslanda som får namnet Volvo Safety Center (VSC).

Kadesjös är engagerade i konsortium med ABB Industrial Systems i ett halvt dussin olika entreprenader. Detta med delade entreprenader – construction management – blir något av en specialitet för Kadesjös.

Vid Järva Krog i Stockholm uppför Jaguar i Sverige sitt nya huvudkontor och försäljningsanläggning. Kadesjös svarar för den totala byggprojekteringen och byggledningen och jobbar mot en mycket tuff byggkalkyl. När det gäller den arkitektoniska utformningen samarbetar man med Jaguars engelska chefsarkitekt.

Man projekterar även en anläggning för Björkmans Bil i Västerås om 7000 m2.

Flera HVDC-projekt genomförs i samarbete med ABB. SwePol Link, en undervattensförbindelse mellan Sverige och Polen. Kadesjös svarar för byggprojekteringen av strömriktarstationerna i de båda länderna.

Projektering av ECCs anläggning i Tunadal Sundsvall för pappersindustrin. Här krävdes avancerade beräkningar för pålning och grundläggning.

2000

Personalstyrkan närmar sig 50 anställda och Kadesjös tekniska konsulter anlitas som strateger vid upphandlingar för stora företag.

Landets största panna för biobränsle tas i drift i Västerås – Mälarenergis Panna 5. Kadesjös uppdrag omfattar byggnads- och anläggningslayout, byggnadsprojektering, projektering av byggnadsrelaterade installationer, byggledning, byggkalkyl samt kontroll. Marknaden börjar nu alltmer efterfråga 3D-modellering. Kadesjös konsulter tar steget in i 3D-CAD.

I maj 2005 erbjuds 11 utvalda nyckelpersoner i företaget att bli delägare till 30 procent. Generationsskiftet har inletts.

Bostadsbyggnation pågår för fullt i Västerås. På Öster Mälarstrand växer husen snabbt upp i marin miljö och Lillåudden ligger i startblocken. Till Lillåudden projekterar även Kadesjös en öppningsbar bro som invigs i september 2005.

Centrallasarettet i Västerås ger ytterligare uppdrag i och med om- och tillbyggnader.

Det enskilt största uppdraget sedan starten 1945 är utan tvekan Atik 36 – det stora anrikningsverket utanför Gällivare som även blev ett av de största stålbyggnadsprojekten i hela Europa. Kadesjös projekterar även kvarnfundamenten som är i gigantiska mått – ca 29 meter i fyrkant och 24 meter höga. Total betongvolym ca 15000 m3.

Ett annat av Kadesjös större åtaganden hittills är ABB:s stora kraftöverföringsprojekt Fenno-Skan 2, som avser två HVDC-omriktarstationer till kraftlänken Fenno-Skan 2 mellan Sverige och Finland.

I Kina har Kadesjös även varit med konsulter ett antal gånger i samband med Three Gorges-projektet som spänner över många år. Det har gällt elkraftsöverföring till Shanghai och till Guangdong i södra Kina.

2010

Fortum Värme investerar i ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk i direkt anslutning till företagets befintliga anläggning i Brista, Sigtuna kommun. Kadesjös som var med när Brista B1 byggdes har deltagit i förstudien för den nya pannan i Brista B2.

Birgitta Lindblad och Håkan Kadesjö

Norra Länken – ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt mellan Norrtull och Värtahamnen i Stockholm. Stora delar av den ca fyra km långa motorvägen går i bergtunnlar. Kadesjös fick i uppdrag av Veidekke att rita betongelementen som man klär in sidorna med.

Den första december 2010 kliver Håkan Kadesjö av som VD och lämnar stolen till Birgitta Lindblad. Birgitta hade då varit ekonomichef i företaget under 14 år.

Mälarenergi satsar stort på en samförbränningsanläggning, det vill säga en panna som ska kunna bränna allt från hushållssopor till biobränsle. Kadesjös är med i projektet som är ett av de större man deltagit i och uppdragen består av projektledning, konstruktion och VVS-projektering av anläggningen.

NCC bygger bostäder i Slottsträdgården i centrala Västerås med Mälarutsikt. Kadesjös projekterar alla ledningar i mark som ska dras: vatten, spillvatten, dagvatten, värme och dränering.

Under 2015 och några år framåt blir Kadesjös involverade i Nya Södertälje sjukhus. Projektet omfattar 37 000 m2 sjukvårdslokaler med akutmottagning, röntgen, intensivvårdsavdelning, förlossning, operationsavdelning, sterilcentral, administrativ byggnad, byggnad med 1-patientsrum och datahall. I projektet utförs systemhandling och bygghandlingsprojektering av VS, Kyla, Sprinkler och Ventilation.