Prefab- Unik kompetens

Prefab hål

Att bygga med prefab är rationellt och ekonomiskt. Betongelement ger också utrymme för god arkitektur och hållbarhet.

Prefab kan låta enkelt, men kräver en noggrannhet och en djup förståelse för detaljer för att ”pusslet” ska passa ihop när de kommer till bygget.

Tack vare ett långvarigt samarbete med kund har vi fått möjlighet att utvecklas och samla på oss stor erfarenhet av att rita och dimensionera prefabricerade betongelement. Såsom plattbärlag, pelare, balkar samt sandwich- och massivväggar.

Vi förvandlar underlagen för en hel stomme till enskilda element lagom stora att tillverkas och transporteras till bygget. För att ge en helhet tar vi fram montagehandlingar som beskriver vilka delar som hör ihop och skapar ett flöde vid montaget. Stor vikt läggs även på personsäkerhet och arbetsmiljö vid dimensionering.

Prefab har många fördelar som vi anpassar till ditt projekt.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös