Projektplanering - Vi planerar, leder och styr

Projektledning

För ett lyckat projekt krävs en engagerad projektledare, en dynamisk projektgrupp, god kommunikation och tydlighet.

Som projektledare tar vi ansvar för projektets planering, genomförande och avslut. Många delar ska samordnas för att uppnå ett lyckat slutresultat.

Det krävs ledarskap, god kommunikation och ett stort mått av erfarenhet för att nå målet. Vi kan gå in som projektledare för hela projektet, men även som delprojektledare eller som projektledarstöd.

Vi medverkar i upphandlingen, tar fram tidplaner och övervakar produktionen. Vi säkerställer att projektet uppfyller alla tid-, kvalitets- och ekonomiska mål.

Genom våra erfarna projektledare får du också tillgång till hela Kadesjös kompetens. Våra projektledare är länken mellan vision och ett lyckat genomförande.

Relaterade projekt

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös