Projektplanering - Vi planerar, leder och styr

Projektledning

Ett lyckat projekt kräver en engagerad projektledare, en dynamisk projektgrupp, bra kommunikation och tydlighet. Det kan vi erbjuda

Som projektledare tar vi ansvar för ett projekts planering, genomförande och avslut. Många delar ska samordnas för ett lyckat slutresultat. Det krävs ledarskap, god kommunikation och ett stort mått av erfarenhet för att nå målet. Vi kan gå in som projektledare för hela projektet men också som projektledarstöd och delprojektledare.

Vi medverkar i upphandlingen, tar fram tidplaner och övervakar produktionen. Vi säkerställer att projektet uppfyller alla tid-, kvalitets- och ekonomiska mål.

Genom våra erfarna projektledare får du också tillgång till hela Kadesjös kompetens. Våra projektledare är länken mellan vision och ett lyckat genomförande.

Relaterade projekt

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös