KA PBL & BAS-P

BAS-P, Byggarbetsmiljösamordnare

Kadesjös kan erbjuda Bas-P, byggarbetsmiljösamordnare i planerings- och projekteringsskedet.

Bas-P samordnar och sammanställer de underlag som tas fram av projektets olika projektörer samt planerar och projekterar utifrån arbetsmiljö och säker­het. Bas-P utför en riskanalys med tillhörande arbetsmiljöplan som ska finnas klar innan en byggarbetsplats etableras.

KA PBL, Kontrollansvarig

Kadesjös kan erbjuda certifierad kontrollansvarig PBL som normalt krävs vid åtgärder med bygglov, marklov, rivningslov och anmälan.

En kontrollansvarig anlitas av byggherren via ansökan om lov/anmälan och är med från startbesked till slutbesked. Kontrollansvarige utarbetar en kontrollplan för totala åtgärden och samlar ihop och granskar egenkontroller/intyg från entreprenörer och sakkunniga. Arbetena skall bevakas att följa gällande krav i Plan- och bygglagen, PBL, liksom andra gällande bestämmelser.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös