Köldbryggor

Vi kan utföra beräkningar av byggnadsdelars U-värden samt sammansatta konstruktioners köldbryggor.

Fördelen med att använda beräknade köldbryggor som underlag till en energiberäkning är att resultatet bättre kan efterlikna verkligheten. Samtidigt kan brister i anslutningsdetaljer identifieras och hanteras redan under projekteringen.

Kontaktpersoner

Relaterade projekt

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös