Husbyggnad - Kvalitetssäkrad projektering

Bygge bostad balkong

Inom husbyggnadsprojektering erbjuder vi tjänster allt ifrån konventionell K-projektering till projektering av förtillverkade element utförda i betong, trä eller stål.

I många projekt hanteras flera leverantörer av byggelement tillsammans med platsgjutna konstruktioner och då ställs det stora krav på ett samordnat statiskt ansvar. Detta täcker vi in i rollen som huvudkonstruktör. En roll som kräver erfarenhet och bredd och som utgör ett allt viktigare arbete i det moderna husbyggandet liksom 3:e parts granskning som också ingår i våra uppdrag.

Projekteringen utförs idag nästan uteslutande i 3D-miljö. Tillsammans med våra egna installationsprojektörer eller externa konsulter säkerställs kvalitén genom rationella och effektiva samgranskningar. Vi har utarbetade rutiner för att kvalitetssäkra projekteringen. Detta stöds av egenkontroll som utförs både av den enskilda projektören men som också granskas löpande under projekteringstiden av uppdragsansvarig. Viktigt för att alltid ha kvalitén i fokus.

Vår drivkraft är att från varje enskilt projekts förutsättningar hitta tekniska och ekonomiskt hållbara lösningar.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös