Miljöinventering - God arbetsmiljö och minimal miljöpåverkan

Rivning avfall miljo

Inför ombyggnad, rivning, uthyrning, försäljning kan vi erbjuda miljöinventering av byggnadsmaterial och installationer avseende kartläggning farligt avfall. Behov av eventuell sanering skall utredas för att säkerställa god arbetsmiljö och undvika annan miljöpåverkan

Lagstiftning för bygg- och rivningsavfall finns i miljöbalken, PBL och Avfallsförordningen. Arbetsmiljölagen ställer krav på säker arbetsplats vid rivning och ombyggnad.

En miljöinventering innebär provtagning på plats, okulära bedömningar samt rapportskrivning. Kadesjös har erfarenhet från såväl bostadshus som kontor och tung industri.

Rivningsplan

Om så önskas kan en rivningsplan utformas och kompletteras efter utförd miljöinventering. En rivningsplan krävs normalt för startbesked.

Kontaktpersoner

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös