Däcket och Dockan – trygghet och funktion i fokus

P hus Dockan

Parkeringshus med butiker i markplan på Öster Mälarstrand i Västerås.

Namnen på p-husen anknyter till den maritima omgivningen och totalt kommer cirka 900 p-platser att finns tillgängliga i den mälarnära stadsdelen.

Beställarens uppdrag i fokus

Jonas Pettersson på Kadesjös är projekteringsledare för båda byggnaderna och tycker att det är intressanta projekt i en spännande miljö.
-Vi har ett rätt omfattande uppdrag i projektet, berättar Jonas. Det handlar om såväl grundkonstruktion av byggnaden som att rita installationer för värme, vatten, avlopp och ventilation. Vi har också kvalitetsansvaret och samordnar byggarbetsmiljöarbetet.

Jonas roll innebär bland annat att samla konsultgruppen till möten, se till att tidplanen hålls och ta fram de handlingar som krävs.
-Det är uppdraget från beställaren, i det här fallet Västerås Parkering AB, som är i fokus menar Jonas. Det är min uppgift att se till så att Västerås stad känner sig trygga med att vi är på rätt väg genom hela arbetet.

Sluttande plan

Rent byggtekniskt så är både Däcket och Dockan speciella i sin konstruktion. Här finns inga traditionella påfarts- och avfartsramper med jämna våningsplan.
-Det lutar hela vägen när man åker igenom p-huset. Du letar parkeringsplats samtidigt som du tar dig uppåt i byggnaden, berättar Jonas och konstaterar att det är ett väldigt effektivt sätt att nyttja ytorna. Samtidigt som det ställer speciella krav på konstruktionen när rördragningen ska anpassas till lutningen i byggnaden.

Förutsättningarna har också varit annorlunda när det handlar om att skapa ytor med mycket fri sikt.
- Det kräver en speciell betongkonstruktion med långa spännvidder, förklarar Jonas.

Trygghetsperspektivet har varit en röd tråd i byggnationen. Väggarna och dörrarna mellan trapp- och parkeringsdelen av husen har stora glaspartier.
- Det gör att den som parkerar aldrig ska bli överraskad av något som dyker upp på andra sidan dörren. Också det en trygghetsfaktor, avslutar Jonas

Relaterade projekt