Bäckby centrum - Spännande lösningar i stadsdel under omvandling

Backby entre

Stadsdelen Bäckby i Västerås står inför en stor omvandling. Ett projekt pågår som ska göra området tryggare, trevligare och mer tillgängligt. Kadesjös är med i förändringsarbetet av stadsdelen

Det är flera aktörer som samarbetar för att utveckla Bäckby. En av dem är det kommunala bostadsbolaget Mimer som bland annat ska bygga tre punkthus på 7, 9 respektive 11 våningar i Bäckby centrum. Kadesjös har gjort systemhandlingarna och Malin Ahlin och Simon Hjelm, VVS-konstruktörer, har sedan jobbat med att ta fram bygghandlingarna för VVS för de nya bostadshusen. Simon är nyanställd på företaget och kom direkt från skolan för att jobba på Kadesjös.
- Det är mycket att sätta sig in i, men det är roligt och intressant, säger Simon.
Anna Tähkäpää på Kadesjös har också varit involverad genom att göra energibalansberäkningar för husen.

Många umgängesytor

Projektet är inte unikt, men utmanar ändå genom att flera verksamheter med olika behov ska inrymmas i byggnaderna. Bottenvåningarna består av sockelvåningar som innehåller lokaler som till exempel matbutik, gym och restaurang. Glaspartier in till lokaler och entréer öppnar upp bottenvåningen mot de omkringliggande torgytorna och bidrar med ljus och liv även kvällstid. Ovanpå bottenplanet kommer det att finnas takterasser att umgås på.

Det lilla entrétorget framför livsmedelsbutikens entré har liknande material som det nya grönstråket och trädplanteringar tar hand om och renar dagvattnet på parkeringsytorna. I anslutning till tvättstugorna i markplan skapas mötesplatser för spontana och planerade aktiviteter, en plats att plantera om växter, läsa läxor, leka och röra på sig.
- Det är många behov som ska tillgodoses vilket kräver en bra samordning av alla inblandade. Varje byggnad blir som ett litet centrum i sig, med dess olika verksamheter. Det är lite speciellt, menar Malin och tillägger att byggnaderna också ska Svanenmärkas.

Relaterade projekt