Klimatdeklarationer

Klimatdeklarationer 2

Vi på Kadesjös kan stötta er i arbetet med framtagandet av klimatdeklarationer.

I syfte att minska utsläpp av växthusgaser och öka kunskaperna om byggnaders klimatpåverkan finns sedan den 1:a januari 2022 ett lagkrav på framtagande av en klimatdeklaration i samband med uppförandet av nya byggnader. Klimatdeklarationen ska innefatta en beräkning och sammanställning av den klimatpåverkan som sker i och med byggskedet för de så kallade modulerna A1-A5, vilket innefattar:

  • Råvaruförsörjning, transport och tillverkning i byggproduktskedet (A1-A3)
  • Transport av byggprodukter till byggarbetsplatsen (A4)
  • Byggspill och energikrävande processer i byggproduktionsskedet (A5)

Kontakta oss så hjälper vi er!

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös