Vi beräknar livscykelkostnader

LCC-kalkyler görs över en produkts livscykelkostnad (Life Cycle Cost).

Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. Vi hjälper till med beräkningar av livscykelkostnad för investeringar i byte av ventilationssystem, fönster, tilläggsisolering etc. för att på så vis avgöra om åtgärden är lönsam eller ej.

Kontaktpersoner

Relaterade projekt

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös