Inneklimatberäkningar

Med en god inomhusmiljö skapar vi trivsel och ett bra välmående.

Med ett väl utformat ventilationssystem skapar man förutsättningar för ett bra inomhusklimat.

Våra erfarna medarbetare kan göra beräkningar av operativ temperatur, luftkvalitet, termisk komfort samt termiskt inneklimat för att säkerställa att rätt klimat erhålls.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös