Inneklimatberäkningar

Rätt inomhusklimat

Inomhusmiljön är viktig för trivsel och välmående. Med ett väl utformat ventilationssystem skapar man förutsättningar för ett bra inomhusklimat. Våra erfarna medarbetare kan göra beräkningar av operativ temperatur, luftkvalitet, termisk komfort samt termiskt inneklimat för att säkerställa att rätt klimat erhålls.

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös