Om oss

Sedan starten 1945 är Kadesjös ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och installationsprojektering som skaffat sig en marknadsledande roll i Mälardalen. Vi har den kompetens som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt, från kalkylering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning. När så behövs utnyttjar vi vårt omfattande nätverk av samarbetspartners.

Vi lägger stor vikt vid att sätta oss in i kundens situation för att därefter kunna anpassa lösningarna på ett optimalt sätt. Våra projektgrupper är flexibla och anpassas efter uppdragen. Vi tar gärna ett totalansvar i projekten, men arbetar även som en del i beställarens egen organisation. Uppdragen varierar i storlek, från bostäder och kontor till komplicerade processbyggnader – både i Sverige och utomlands.

Våra medarbetare
Vår främsta resurs är våra ca 80 medarbetare, fördelade i en väl avvägd mix av både yngre och äldre tjejer och killar som skapar en familjär stämning i företaget.
Personalomsättningen är låg vilket ger en uppskattad kontinuitet i kontakterna med våra kunder.

Kunskap och erfarenhet
Allt större krav på bygg- och installationskonstruktioner kräver kompetenta och erfarna medarbetare, som följer den tekniska utvecklingen. Därför satsar vi mycket på att alla våra medarbetare kontinuerligt vidareutbildar sig inom sina respektive kompetensområden. Genom både interna och externa utbildningar ser vi till att hålla kunskapsnivån på topp.
Våra äldre och erfarna konstruktörer är en viktig källa till erfarenhetsutbyte mellan generationerna.

Vår värdegrund - Kadesjöandan!

Vi på Kadesjös lever vårt YRKE
Vilket står för Yrkesstolthet, Respekt, Kommunikation och Engagemang.
Vi vårdar och utvecklar vår kultur varje dag.

YRKE vägleder oss i alla beslut!

Yrkesstolthet
Tack vare mångårig kompetens finns det gott om lösningar hos oss. Tillsammans hittar vi alltid nyckeln till ett bättre resultat. Vi är stolta för att vi alltid arbetar ansvarstagande, är kreativa och har förmågan att leverera.

Respekt
En Kadesjöare behandlar alla jämlikt och med respekt. Vi agerar ärligt och ödmjukt när vi möter våra medmänniskor. Det beteendet bidrar till en hög trivselnivå som sträcker sig långt utanför våra väggar.

Kommunikation
Bra och tydlig kommunikation mellan människor är viktigt för att undvika fallgropar. Det betyder bl. a. att vi använder modern teknik inom hela verksamheten för att säkerhetställa snabba beslut och hålla oss alla informerade och uppdaterade om vad som händer.

Engagemang
Genom att alla vill bidra och delta skapar vi en atmosfär där Kadesjöandan blir tydlig. Vår vilja att gemensamt hitta bästa lösningen för våra kunder genomsyrar allt. Hos oss är samarbete en grundsten för framgång och en del i att säkerställa vår höga leveranskvalitet.