Brand - Totalansvar och helhetslösningar

Brandskyddsbeskrivning är en sammanställning av en byggnads brandskydd. Ofta tas en brandskyddsbeskrivning fram tidigt i ett byggprojekt för att säkerställa att brandskyddskraven kommer att uppfyllas.


Tack vare vår långa erfarenhet av alla typer av projektering kan vi erbjuda en helhetslösning till dig som kund och upprätta brandskyddsbeskrivning via vårt nätverk av kompetenta underkonsulter och specialister.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här