Geoenergi

Klimatsmarta lösningar för berg-, mark- och sjövärme.

Geoenergi är klimatsmarta lösningar och samlingsnamn för berg-, mark- och sjövärme. Genom att utnyttja förnyelsebar energi kan vi åstadkomma väldigt energieffektiva anläggningar.

Det kan ofta vara lönsamt att se över möjligheterna att byta ut nuvarande uppvärmningssystem mot ett värmepumpsbaserat system och eventuellt utnyttja kylan från till exempel ett borrhål. Borrhålslager används till större fastigheter som behöver både värme och kyla. Via beräkningsprogram simulerar vi borrhålens värmemotstånd och säkerställer att balans råder i geolagret.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös