Ventilation - Effektiva och behovsstyrda lösningar

Ventilation

I Sverige tillbringar vi 90 procent av vår tid inomhus. Det ställer stora krav på inomhusklimatet. Rätt inneklimat bidrar till ökad produktivitet, lägre sjuktal och minskad risk för astma och allergier.

Våra ventilationsprojektörer har stor erfarenhet av att skapa önskat inneklimat.
Oberoende av om det är människan, processer eller teknisk utrustning som ställer kraven så har vi en lösning på problemen.

För processer och teknisk utrustning är rätt inneklimat en förutsättning för att uppnå hållbarhet. Rätt temperatur, fukt och tryckbalans ger längre livslängd för teknisk utrustning och skapar bättre förutsättningar för god lönsamhet och långsiktigt företagande.

Våra ventilationsprojektörer har lång erfarenhet av olika slags projekt som till exempel sjukhus, kontor, bostäder, skolor, bibliotek, livsmedelsbutiker, skyddsrum, ATEX-klassade utrymmen, renrum, kraftöverföringsanläggningar, kraftvärmeverk, idrottsanläggningar, badhus m.m.

Våra tekniska lösningar präglas av lyhördhet, teknisk spetskompetens och hållbarhet.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös