Byggnadsinformationsmodellering

BIM står för Building Information Model eller på svenska, Byggnadsinformationsmodellering. Det innebär att man använder digitala objektsbaserade modeller för till exempel byggnader eller infrastruktur. I modellen lagras information om objektens egenskaper. Varje objekt representerar en komponent i verkligheten till exempel en vägg eller ett tvättställ. BIM är en naturlig del av projekteringen på Kadesjös.

BIM är något som många projekt efterfrågar i dagens läge. Men vad BIM är och vad som ska gå att hämta ur modellerna varierar kraftigt mellan projekten. Varje beställare har sin bestämda uppfattning om vad BIM är och vad just de vill ha ut från modellen. Detta är inget problem för oss på Kadesjös. Då BIM är i fokus i så gott som samtliga av våra projekt, hjälper vi gärna till i diskussionen om vad som är aktuellt att ta ur modellen i varje enskilt fall. BIM är helt enkelt en naturlig del av vår projektering!

Samordning

Kadesjös jobbar mycket med samordning i 3D-modeller, både i rollen som samordnare och som leverantör av modeller. De många olika uppdragen kräver olika saker av modellerna. Vi känner oss trygga i samtliga former, oavsett om målet är en 3D-samordning för att säkerställa att det inte finns kollisioner eller om det är en modell för mängdavtagning och tidsplanering.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös