Flera intressanta utmaningar när Sala Närsjukhus tar form

Sala Narsjukhus 3 D bild skugga

Sala lasarett ska få nytt liv. 2022 ska dörrarna slås upp till ett 19 000 kvadratmeter stort sjukhus där ungefär hälften är nyproduktion. Ett omfattande projektet där Kadesjös har uppdrag inom både byggkonstruktion, VVS-konstruktion och energi.

Den tidigare nedlagda matsalen samt driftsbyggnaden rivs och det blir en helt ny byggnad. Det som idag är en vårdcentral kommer att ROT-renoveras och bli en del av det nya sjukhuset. Sophia Landström, uppdragsansvarig bygg och Claes Klarin som är uppdragsansvarig på rörsidan, tycker båda att uppdraget är intressant.
- I ett sådant här komplext projekt fungerar det utmärkt att jobba med partnering, säger Sophia. Givetvis underlättas arbetet av att vi använder BIM, med 3D-modeller.

"Två dagar i veckan sitter vi på ett projektkontor, tillsammans med övriga inblandade, berättar Claes. Det blir nära till beslut och vi behöver inte vänta på inplanerade möten för att få svar på våra frågor".

Totalentreprenören, som är Byggdialog, driver bara partneringprojekt, vilket gör att det finns en stor erfarenhet av arbetssättet.

Nytt skyddsrum och rehabbassäng

Claes och Sophia ser också ett par utmaningar i uppdraget. Exempelvis ska den nya byggnaden innehålla en bassäng för rehabpatienter.
- Eftersom bassängen ska innehålla 34-gradigt vatten så ställer det särskilda krav på att reglera rumsklimatet, både vad gäller temperatur och luftfuktighet, konstaterar Claes. Det handlar också om att möta de energikrav som beställaren, Region Västmanland, har. Också här är man väl rustad på Kadesjös, med en energisamordnare som
gör energiberäkningar och klimatsimuleringar utifrån kundens krav. Uppdraget innehåller även nyproduktion av fyra skyddsrum, där det av naturliga skäl ställs högre krav på konstruktionen.
- En skyddsrumsansvarig från Kadesjös finns med i projektet, vilket är bra. Det känns tryggt att ha specialistkompetenser inom företaget. Det underlättar både samordning och säkrar kvaliteten på resultatet,
avslutar Sophia.

Relaterade projekt