Fagersta Stainless

Fagersta2

Ett nära samarbete med kunden skapar bra förutsättningar för ett lyckat resultat när Kadesjös tar sig an ytterligare ett spännande industriprojekt.

När Fagersta Stainless ska bygga om stora delar av valslinjen fick Kadesjös bland annat uppdraget att uppgradera traversbanan och konstruera nya maskinfundament.

-Det är enorma krafter som utrustningen i ett valsverk ska klara av, berättar Staffan With som är uppdragsansvarig för projektet och specialiserad på industriprojekt. Det fundament som det nya duoparet ska stå på ska klara av 200 ton i valsriktning om något går snett. Traversbanan ska uppgraderas från 10 till 50 ton för att klara av att lyfta de nya valsarna. Staffan berättar engagerat om den avancerade processen, när kraftiga stålprofiler valsas för att som slutprodukt bli till tunn kilometerlång ståltråd.

Full drift under byggnationen

En ytterligare utmaning med projektet är att driften i verket är i full gång under ombyggnationen. Under rullbanan passerar glödande ämnen under arbetets gång.

"Det är kul att jobba med industriprojektering, säger Staffan. Det finns gott om utmaningar och man lär sig hela tiden. Mycket kan dyka upp under arbetets gång. Det gäller att ha en nära och bra kommunikation med beställaren".

Det bygger på att kunden har förtroende för oss, vilket ofta visar sig i att uppdragen växer och blir fler. I det här projektet är några av Staffans kollegor involverade. Flera discipliner inom bygg finns med; upphandling, projekt- och byggledning. I byggnationen ingår både nykonstruktion och att förstärka befintliga konstruktioner.

"Det ingår många avancerade moment, eftersom det på en del ställen handlar om att hålla sig till redan befintliga mått och att använda sig av gamla stommar som måste kontrolleras och beräknas", berättar Staffan

Jobbar tätt ihop

Projektet är inget uttalat partneringsamarbete, men man har ändå valt att arbeta på ett liknande sätt. Beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer jobbar tätt ihop. Antti Dahlvik som har hand om byggledningen ser över armeringen i ett härvelfundament. Formning av valsfundament där kvarsittande form används. Arbetet underlättas också av att Kadesjös jobbar i Tekla, ett 3D-program som är speciellt lämpat för stålkonstruktioner.
- Vi ritar en modell i programmet och byggaren får fram tillverkningsritningar som de ska jobba efter, direkt på plats. Det underlättar arbetet, menar Staffan.

Relaterade projekt