Medarbetarna – vår starkaste resurs

Våra medarbetare är företagets viktigaste tillgång. Vi jobbar dagligen med att motivera och utveckla våra medarbetare så att rätt kompetens finns och att alla känner trygghet och tar ansvar för företaget. Detta sker genom ett gott ledarskap med korta beslutsvägar och vi arbetar aktivt med att främja en god arbetsmiljö som skapar en fysiskt, social sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Personalförmåner

 • Vinstdelning
 • Kollektivavtal med gällande försäkringar.
 • Alla medarbetare omfattas av flexpension.
 • Flexibla arbetstider, vilket innebär att medarbetare har möjlighet då arbetet så tillåter att själv förlägga sin arbetstid inom vissa givna ramar.
 • Personalportal med erbjudanden.
 • Friskvårdsbidrag.
 • Egen stuga i Sälenfjällen som kan hyras sommar- och vintertid.

Stort utrymme för personlig utveckling

Vi på Kadesjös jobbar aktivt med kompetensfrågor och personlig utveckling. Kompetensen är vår viktigaste konkurrensfaktor. 2005 fick vi upp ögonen för strategisk kompetensutveckling. Vi har nu ett ledningssystem för kompetensutveckling, som är sammankopplat med ledningssystemet för kvalitet och miljö, där varje medarbetare tillsammans med företaget sätter upp kompetensmål som säkerställer att vi klarar framtida utmaningar. Vi satsar brett på utbildningsåtgärder som externa kurser, interna kurser, intern erfarenhetsåterföring, ”lära i projekt”, studiebesök och självstudier. Vilken utbildningsåtgärd som passar för att uppnå kompetensmålet bestäms av medarbetaren med stöd från företagets utbildningsgrupp.
Den personliga drivkraften är en viktig del av företagets kompetensutveckling och företagets framgångar.

Alla medarbetare ska känna att de

 • tillhör ett sammanhang i Kadesjös
 • bidrar till verksamheten
 • får tydlig bekräftelse på sitt agerande
 • utvecklas på ett positivt sätt

Tillsammans driver vi Kadesjös i arbetsgrupper med eget budgetansvar där möjlighet finns till engagemang. Vår storlek innebär att våra medarbetare har kundkontakt vilket innebär att stort ansvar och social kompetens krävs. Vi har mentorskap där erfarna medarbetare stöttar de mindre erfarna.