Identifiera potentiella värmeläckor och spar pengar.

Med termografering kan man snabbt se om ett hus eller byggnad läcker värme. Det är en effektiv metod för att identifiera defekter som påverkar byggnaders energibehov.


Med hjälp av en värmekamera tas bilder där den infraröda strålningen (värmen) visualiseras. Genom att kontrollera ytors temperaturer kan problem identifieras och åtgärdas.

Vi kan hjälpa till att lokalisera och diagnostisera byggnadens energiläckage och föreslå eventuella åtgärder.

Kontaktpersoner

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös