Industriprojektering - Komplexa projekt kräver spetskunskap

Aitik kvarnhall 2010

Industriprojektering innebär ofta stora komplexa projekt som kräver god förståelse om industriprocessen och de särskilda behov och krav som ställs. Kadesjös specialiserade kompetens gör oss till den ledande inom industrinäringen.

Uppdragen omfattar byggnadsrelaterade arbeten och installationer. Vi samarbetar med ett nätverk av underkonsulter för att kunna erbjuda en helhetslösning, vilket förutom vår kompetens inom byggnadskonstruktion och VVS-projektering bl.a. omfattar EL-projektering, Brand, Sprinkler, Geoteknik, Vibrationer och dynamik, Miljöutredningar, Yttre VA och mark.

Gemensamt för industriprojekt är att de innehåller utmaningar som kräver spetskunskap. En naturlig del i att säkerställa genomförandet av projekten är att jobba i den digitala 3D-världen. Vi arbetar med programvaror som säkerställer att samordning/koordinering samt visualisering av projektet kan genomföras från tidigt skede. Framtagna modeller kan sedan användas som tillverkningsunderlag för uppförande av anläggningen.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här