Mälarenergi Block 7 – fossila bränslen blir historia

KVV 1409 To

Med Block 7 kommer de äldsta delarna av Mälarenergis kraftvärmeverk att fasas ut. Därmed kommer produktionen med fossila bränslen att vara historia.

Mälarenergis satsning är en investering på 1,7 miljarder kronor och ska tas i drift under hösten 2019. Stefan Åkerlind på Kadesjös har rollen som disciplinledare för Mark och Bygg i projektet. Ett liknande uppdrag som han också hade då Block 6 byggdes för cirka fem år sedan. Projektet har en projektledare och fem delprojektledare för panna, rökgasrening, turbin, bränslehantering samt mark och bygg. Stefan samordnar de olika delprojekten inom sin disciplin och agerar i sin roll som om han vore anställd på Mälarenergi.

"Min roll innebär att jag jobbar för helheten, säger Stefan. Man kan säga att jag ansvarar för att alla delar faller på plats i det här gigantiska pusslet. Det inbegriper all byggnation från grundläggning och uppåt"

Snabba beslut

Samordning är A och O i ett så stort projekt som det här. För Stefan innebär det många möten och samtal med inblandade.
- Jag sitter på projektkontoret ungefär tre dagar i veckan. Vi är en relativt liten grupp på ett 20-tal personer som jobbar tillsammans på kontoret. Det gör att vi kan stämma av och ta snabba beslut under arbetets gång. Ett effektivt arbetssätt, menar Stefan.

Projektet rullar på enligt tidplanen. Den stora pannbyggnaden planeras att vara vädertät under mars. Skalet blir då klart, stommen uppe och de större komponenterna på plats. Turbinen med sina komponenter kommer senare i mars och april.

Ett intensivt år

- 2019 blir ett intensivt år, konstaterar Stefan. Ett år då alla bygg- och processdelarna ska färdigställas. Under sommaren och hösten startar provkörningar med kall- och varmdrift.

Att allt fungerar så bra, tror Stefan till stor del beror på hur man valt att forma projektet.
- Vi har många tekniska utmaningar, som vi klarar av att hantera tack vare en effektiv organisation och ett modernt ledarskap. Det är otroligt stimulerande att få arbeta i den här miljön, avslutar Stefan.

Relaterade projekt