Tågdepån, Eskilstuna

Tagdepa interior

Tågdepån i Eskilstuna står nu klar. Ett lyckat partneringprojekt där både beställare och mottagare av projektet blev nöjda

När Mälardalstrafik behövde en ny tågdepå, föll valet på Eskilstuna. Per Söderberg har varit projekteringsledare från Kadesjös för byggprojektet, där PEAB har varit partneringentreprenör och Eskilstuna kommun är beställare av slutprodukten. Depån kommer att nyttjas av Mälardalstrafiken. Per känner sig stolt över att bidra till det här speciella projektet.
- I en inledande workshop i projektet så skrev man in som målbild att det här skulle bli Sveriges bästa tågdepå, berättar Per. Projektet har uppfyllt alla mål och därför kan vi säga att vi lyckades nå målbilden.

Omfattande projekt

Projektet har varit komplext och stort. Att anpassa byggnaden för tågverksamhet och alla de förutsättningar som det innebär, är en erfarenhet att ta med sig i nya projekt. Byggnaden innehåller en underhållsverkstad som ska kunna serva fyra tåg på vardera 105 meter, samtidigt.
- I grunden är det en ordinär byggnad som vi ska konstruera, säger Tobias Karlsson, handledande konstruktör för bygg, men det är ändå speciella förutsättningar.
- Byggnaden ska exempelvis innehålla lyftar som ska klara 20 ton vid varje lyft. Totalt väger varje tåg cirka 223 ton. Det kräver rätt underlag och lyftpunkter. Det ska också gå att jobba uppifrån, eftersom tågen även behöver servas via taket.

Själva underhållsverkstaden är 250 meter lång. Där finns också en multifunktionshall för tvätt och sanering. Området där byggnaderna finns omfattar även en stor bangård. Det gör att tågen på ett enkelt sätt kan ta sig mellan de olika servicefunktionerna. De ska också snabbt kunna ta sig ut på stambanan till Eskilstuna station, där resenärerna kan kliva ombord på ett underhållet, fint och städat tåg.

Samordning och dialog

Bortsett från speciella förutsättningar i själva byggnaden, kan man konstatera att projektet varit omfattande på flera sätt.
- Projektet har handlat mycket om dialog och samordning med en mängd intressenter. Bland annat har Eskilstuna kommun, Mälardalstrafik, Trafikverket och Green Cargo på olika sätt varit involverade, berättar Per.
- Med tanke på förutsättningarna, att få in en stor underhållsverkstad på ett mycket begränsat område i centrala Eskilstuna och att det varit så många involverade, så känns det extra bra att vi tillsammans lyckats skapa Sveriges bästa tågdepå, avslutar Per.

Relaterade projekt