Samarbete med skolor och studenter

Vi arbetar aktivt mot olika skolor på olika nivåer. För oss är det viktigt att vara uppdaterade om vad studenter lär sig i skolan så att vi kan möta deras förväntningar när de kommer ut i arbetslivet.

Vi håller flertalet studiebesök varje år där vi ger studenter en inblick i vår verksamhet, samtidigt som vi lär känna studenterna. Utöver detta träffar vi studenter på bland annat olika arbetsmarknadsdagar, t.ex. Högvarv (MDU), LAVA (KTH) och IUC-mässan (Katrineholm).

Vårt mest utvecklade samarbete har vi med FBI (Förenade Byggnadsingenjörer) på Mälardalens Universitet där vi varit stolt sponsor sedan länge. Vi var även med och arbetade fram föreningens mentorsprogram och vi är mentorer till studenter varje år. Samarbetet har resulterat i flertalet timanställningar och normalt anställer vi 1-3 studenter per år direkt från Mälardalens Universitet, både från byggnadsteknikprogrammet men också inom VVS från de elever som studerat energiteknik.

Kadesjos arbetsplats

Intresserad?

Som student är du varmt välkommen till oss på Kadesjös med alla dina frågor om t.ex. exjobb, sommarjobb, anställning eller om du helt enkelt undrar vad en konstruktör gör om dagarna. Vi hjälper dig att få svar på dina frågor och tar gärna emot dig på ett besök!

Kontakta oss