Projekteringsledning

Projekteringsledning innebär att effektivt leda, styra, engagera och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen.

Vi jobbar för att alla projektdeltagare ska vara delaktiga och samspela i projekteringsskedet.

Vikten av att få allas olika kompetenser både inom projektering, entreprenad och beställarled att samverka och förstå varandra är nyckeln till en lyckad slutprodukt.

Vår målsättning är att bidra med värdeskapande och hög kvalité i projekten.

Som projekteringsledare arbetar vi för att driva projektet och beslut framåt på ett effektivt och strukturerat sätt. Vi arbetar med olika projekteringsmetoder anpassat till projektens storlek och komplexitet bl.a. med hjälp av visuell planering.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös