Hållbarhet - Ledningssystem

Hållbarhet är en del av Kadesjös vardag och genom samverkan med våra intressenter arbetar vi för ständig utveckling och förbättring.

Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är certifierade enligt Ledningssystem för kvalitet (ISO 9001:2015), Miljöledning (ISO 14001:2015) och Ledningssystem för arbetsmiljö (ISO 45001:2018).

Grunden för företagets hållbarhetspolicy är nedanstående globala mål (valda ur FNs 17 globala mål):

Vår ”Hållbarhetspolicy” inkluderar kvalitet, arbetsmiljö, miljö och klimatpåverkan samt lönsamhet. Vi samverkar med våra intressenter för att bidra på bästa sätt inom dessa områden.