Hållbarhet - Ledningssystem

Hållbarhet är en del av Kadesjös vardag och genom samverkan med våra intressenter arbetar vi för ständig utveckling och förbättring.

Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är certifierade enligt ISO9001 samt planerar för certifiering avseende miljö ISO14001 och arbetsmiljö ISO45001 i slutet av 2021.

Grunden för företagets hållbarhetspolicy är nedanstående globala mål (valda ur FNs 17 globala mål):

Vår ”Hållbarhetspolicy” inkluderar kvalitet, arbetsmiljö, miljö och klimatpåverkan samt lönsamhet. Vi samverkar med våra intressenter för att bidra på bästa sätt inom dessa områden.