Rör- En samarbetspartner med helhetslösningar

Tack vare vår långa erfarenhet av rörprojektering säkerställer vi energieffektiva, framtidssäkra och hållbara system som resulterar i låga driftkostnader och klimateffektiva installationer.


Vi kan projektera allt från bostäder, sjukhus, skolor till komplexa industrilokaler. Vi lägger stor vikt vid dina önskemål och hjälper dig att uppfylla gällande byggnadskrav genom att välja tekniska lösningar anpassade för den verksamhet som ska bedrivas.

Vi arbetar med modern 3D-teknik vid projektering som gör att vi på ett tidigt stadie kan visualisera installationerna och identifiera utrymmesbehov samt lösa kritiska installationsmoment. Med dagens teknik finns möjligheter att i flera led nyttja installationsmodellen: under projektering för 3D-samordning, under byggnation för arbetssamordning- och arbetsplanering, under förvaltningsskedet för dokumentation samt service- och underhåll.

Vi är med dig hela vägen, från förprojektering och tidiga kalkyler, till färdig byggnad och relationshandlingar.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös