Kv. Hälsobrunnen 2 (Klockhuset)

Haslobrunnen 2

Ett vård- och omsorgsboende på Eastmansvägen 29 (Sabbatsbergsbyn) i Stockholm. Byggnaden är Q-märkt vilket innebär en del utmaningar för energibesparingsåtgärder.

Ett vård- och omsorgsboende på Eastmansvägen 29 (Sabbatsbergsbyn) i Stockholm. Byggnaden är Q-märkt vilket innebär en del utmaningar för energibesparingsåtgärder.
Vi har utfört energibalansberäkningar för ett antal olika åtgärder samt upprättat rambeskrivningar för VVS inkl. styr- och övervakning.

Projektet omfattar:

- Nya pumpar för kallvatten och värme
- Nya ventilationsaggregat med ventilationskanaler på vind
- Ny styr- och övervakningsanläggning
- Anpassningar för ”fläkt i drift”
- Nya installationsschakt

Relaterade projekt