Dagsljusberäkning

Dagsljusberakning

God tillgång till dagsljus leder till förbättrad hälsa och välbefinnande, varpå det är viktigt att detta säkerställs för en byggnad.

Vi utför simuleringar av dagsljus inför exempelvis en bygglovsansökan eller som underlag till en miljöcertifiering.

Dagsljustillgången bör ofta kontrolleras tidigt i ett projekt då det kan finnas yttre faktorer som påverkar. Genom att arbeta med dagsljusfrågan i samband med utformning av planlösning och fönstersättning kan det spara både tid och pengar inom projektet.

Utöver BBR-krav är dagsljuset allt som oftast en styrande faktor då vi arbetar utifrån ett miljöcertifieringssystem.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös