Miljöcertifiering och samordning

Vi har certifierade miljösamordnare inom Miljöbyggnad och Svanen.

Vilket innebär att vi kan vägleda och driva processen vid miljöcertifiering i byggprojekt.

Genom att anlita en certifierad miljösamordnare ökar möjligheterna att redovisningen blir rätt från början och att klassningsarbetet blir kostnadseffektivt.

Är ni osäkra på vilket system som passar er byggnad bäst?

Kontakta oss så hjälper vi er!

Certifierade Miljöbyggnadssamordnare

Vi har som certifierade miljöbyggnadssamordnare den erfarenhet och kompetens som föranleder ett lyckat Miljöbyggnadsprojekt. Utöver miljösamordningen kan vi även utföra de beräkningar som krävs för en certifiering.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och är idag ett vanligt förekommande alternativ på marknaden. Utifrån systemet värderas en byggnad baserat på egenskaper inom energi, inomhusmiljö samt material. Uppfylls kraven kan byggnaden tilldelas ett av de tre betygen Brons, Silver eller Guld.

Diplomerade Svanensamordnare

Som diplomerade Svanensamordnare kan vi sammanställa nödvändig dokumentation, utföra beräkningar samt optimera processen för bästa möjliga utfall vid Svanenmärkning av en byggnad.

Svanen är en välkänd miljömärkning för flertalet vardagliga produkter, och inom systemet finns även möjligheteten att Svanenmärka byggnader som småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor. Utöver resurseffektivitet och innemiljöfrågor läggs stor fokus på byggprodukter och material vilket lämpar sig väl för ett projekt som vill prioritera dessa frågor. Systemet är baserat på obligatoriska och frivilliga poäng där en byggnad som uppfyller en viss poängnivå kan tilldelas en Svanenmärkning.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös