Certifierad Miljöbyggnadssamordnare

Vi har certifierade miljöbyggnadssamordnare.

Vilket innebär att vi kan leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller befintligt bestånd. Genom att anlita en certifierad Miljösamordnare ökar möjligheterna att redovisningen blir rätt från början och att klassningsarbetet blir kostnadseffektivt. Vi har kunskap om energieffektivisering av befintliga byggnader och kan utföra LCC-analyser, ta fram åtgärdsförslag, statusrapporter etc.

Relaterade projekt

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös