Solfångare och solpaneler

Genom att ta tillvara solens värme kan denna nyttjas till antingen miljövänlig elenergi eller värme.


Solpaneler omvandlar solstrålningen till elektricitet som kan användas i huset eller skickas ut på elnätet. Solfångare omvandlar solens energi till värme.

Vi hjälper till att utreda ytbehov och möjligheter för att utnyttja denna förnyelsebara energi på bästa sätt.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös