Solfångare och Solpaneler

Solenergi

Genom att ta tillvara solens värme kan denna nyttjas till antingen miljövänlig elenergi eller värme. Solfångare omvandlar solens energi till värme. Solpaneler omvandlar solstrålningen till elektricitet som kan användas i huset eller skickas ut på elnätet. Vi hjälper till att utreda ytbehov och möjligheter för att utnyttja denna förnyelsebara energi på bästa sätt.

Kontaktpersoner

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös