EL – En förutsättning för en säker och fungerande byggnad

Electrical installation

El är en självklarhet som finns överallt och ska alltid fungera. I alla byggnader som bostäder, kontor, skolor, sjukhus, industrier är el en förutsättning för en väl fungerande anläggning.

I alla slags byggnader behövs olika sorts system av el, tele och säkerhet. Vi utför

alla typer av kalkyler samt projektering av el-, teletekniska- och säkerhetssystem.

Vi skapar framtidsäkra modeller i 3D och BIM med samlad information för de komponenter som ingår.

Tack vare vår breda kompetens, långa erfarenhet och engagemang ser vi till att uppfylla kundens krav i närtid och framtid. Våra kvalificerade projektörer har lång kunskap av olika slags projekt som till exempel livsmedelsbutiker, bostäder, kontor, skolor, idrottsanläggningar, lager, ATEX-klassningsplaner m.m.

Besiktning El


Vi har kvalifikation och behörighet att utföra både leveransbesiktningar och entreprenadbesiktningar samt även el-revisonsbesiktningar, statusbesiktningar, CE-märkning och olika typer av utredningar. Vi erbjuder också auktoriserad besiktningsman via Elektriska Nämnden.

När du behöver en kvalificerad och pålitlig partner för el projektering.

Kontaktpersoner

Relaterade projekt

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös