Medicinska gaser - Livsviktig kunskap

Medicinsk gas

Vi har en lång och bred erfarenhet av att projektera och erbjuda lösningar för medicinsk gas som lever upp till vårdens krav.

All projektering sker i enlighet med säkerhetsnormen för medicinska anläggningar (SIS HB 370) och i nära samarbete med gasansvariga hos kunden. Våra projektörer har många års erfarenhet och kunskap av medicinska gasanläggningar i samarbete med flera olika landsting/regioner.

Vi är väl insatta i de regler och förordningar som styr de höga krav som ställs på konstruktionerna i systemet som aldrig får stanna.

Kadesjös Claes Klarin har genomfört och godkänts i kurser om medicinska gasanläggningar samt riskhantering av medicinska gasanläggningar.
Godkänt kursresultat visar att vi besitter den kompetens som vårdgivaren normalt ställer på personer som ska ansvara för projektledning, projektering, drift och montage av centralgasanläggningar.

Relaterade projekt

Kontakt

Kadesjös är människorna

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Kontakta någon av oss

Jag arbetar på Kadesjös