Kontroll & Besiktning-Ansvarsfull och opartisk

Att utföra besiktningar är ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens som erfarenhet och omdöme. Vi åtar oss att genomföra entreprenadbesiktning samt statusbesiktningar inom bygg och VVS.

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma om entreprenaden utförts enligt kontraktet samt upptäcka brister och fel, både för nybyggnationer och i äldre byggnader. Därför rekommenderar vi fortlöpande besiktningar, då vi i ett tidigt skede kan upptäcka felaktigheter.

Energi-/statusbesiktning

Genom att göra en energi- och/eller statusbesiktning tar man reda på en fastighets tillstånd vad gäller installationer och klimatskal. Vi kartlägger befintliga fastigheters status både vad gäller klimatskal och installationer som utmynnar i ett åtgärdsförslag med tillhörande LCC-kalkyl och energiberäkningar. En statusbesiktning ger en ökad insikt om fastighetens status, prestanda och återstående livslängd.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös