Stålkonstruktioner möjliggör stora byggnadsprojekt

Aitik 1 2008

Stålkonstruktioner kan förverkliga beställarens och arkitekternas visioner och design i samspel med kravet om förmåga att bära stora laster, därför är stålkonstruktioner ofta en del i stora industriprojekt.

Att visualisera byggkonstruktionen i sin helhet och i sin omgivande miljö är ofta avgörande för ett lyckat projekt.

Vi arbetar med 3D-modellering för att skapa en digital modell av konstruktionens alla delar. Projekteringen i 3D gör arbetet lätt att överblicka och kvalitetssäkra.

Certifierad stålbyggnadskonstruktör (CSK) är ett frivilligt system för certifiering av stålbyggnadskonstruktörer i Sverige som Stålbyggnadsinstitutet tagit initiativ till, men som Nordcert fungerar som fristående certifieringsorgan för.
Markus Strok på Kadesjös är certifierad av Nordcert.

Kadesjös byggkonstruktörer är ledande i Sverige när det gäller projektering av stålkonstruktioner. Våra experter och certifierade stålkonstruktörer har hög teknisk kompetens i materialet stål och stor förmåga att optimera användningen.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös