Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Ventilationsprojektering

Effektiva och behovsstyrda lösningar

I Sverige tillbringar vi 90 procent av vår tid inomhus. Det ställer stora krav på inomhusklimatet.  Rätt inneklimat bidrar till ökad produktivitet, lägre sjuktal och minskad risk för astma och allergier.

Våra ventilationsprojektörer har stor erfarenhet av att skapa önskat inneklimat.
Oberoende av om det är människan, processer eller teknisk utrustning som ställer kraven så har vi en lösning på problemen.

För processer och teknisk utrustning är rätt inneklimat en förutsättning för att uppnå hållbarhet. Rätt temperatur, fukt och tryckbalans ger längre livslängd för teknisk utrustning och skapar bättre förutsättningar för god lönsamhet och långsiktigt företagande.

Våra ventilationsprojektörer har lång erfarenhet av olika slags projekt som till exempel sjukhus, kontor, bostäder, skolor, bibliotek, livsmedelsbutiker, skyddsrum, ATEX-klassade utrymmen, renrum, kraftöverföringsanläggningar, kraftvärmeverk, idrottsanläggningar, badhus m m.

Våra tekniska lösningar präglas av lyhördhet, teknisk spetskompetens och hållbarhet.

Kontaktpersoner:

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se

 

Mats Granholm
Uppdragsansvarig VVS
Tel. 021-15 58 24
mats.granholm(at)kadesjos.se

 

Jonas Pettersson
Uppdragsansvarig VVS
Tel. 021-15 58 14
jonas.pettersson(at)kadesjos.se