Ny vårdbyggnad Falu lasarett

Falu lasarett 2009

Den nya moderna vårdbyggnaden på över 24 400 kvadratmeter i 9 våningar innefattar kirurgklinik, kvinnoklinik, förlossning och olika vårdavdelningar samt fem specialist mottagningar. Byggnaden blir en arbetsplats för ca 800 personer och omfattar ca 140 vårdplatser. I projektet ingick även en om- och tillbyggnad på 2700 kvadratmeter för en ny utökad akutmottagning och ambulanshall.

Kadejös tog fram förfrågningsunderlag till de övriga i partneringprojektet och gjorde förprojektering och tog fram systemhandlingar i det första skedet. När projektet sen blev upphandlat i en partneringentreprenad fick Kadesjös fortsätta med projekteringen. Från Kadesjös byggavdelning ansvarade Sophia Landström som handläggare. I teamet ingick även Ingrid Westerlund och Johan Eklund.

Höga krav på leverantörerna

Hela projektet genomsyrades av LCC, Life Cykel Cost. Vilket innebär att alla tekniska val ska kunna verifieras med LCC. Från entreprenad, materialval till drift- och förvaltning. Vi minimerade köpt energi genom energieffektiva lösningar. Miljömålet var att få högsta miljöklassning enligt klassningssystemet Miljöbyggnad. Det ställde höga krav på oss och alla andra leverantörer i projektet.

Relaterade projekt