Falu lasarett - Avancerad operationssal räddar liv

Operationssal

Sedan ett år tillbaka har Falu lasarett en av landets modernaste operationssalar. De nya grepp som tagits har redan sparat liv. Ett intressant och viktigt projekt för oss på Kadesjös

Uppdraget har bland annat bestått i att optimera ventilationen i en administrativ lokal som byggts om till en så kallad hybridsal. Det innebär att man med en robot kan röntga patienten samtidigt som man opererar. Därmed slipper patienten transporteras till en särskild röntgenavdelning under en operation.
-Det är självklart hårda renhetskrav i operationssalar, säger Erik Andersson som är ansvarig konstruktör för VVS-projekteringen i projektet.

"Eftersom ventilationen har en stor betydelse för renheten i luften har det här varit ett extra intressant projekt"

Öka takhöjden för ventilationen

Utmaningen har varit att allt arbete gjordes i operationsavdelningens administrativa lokaler med pågående operationer i lokalerna bredvid. Den låga takhöjden gjorde att bjälklaget fick sågas upp och höjas ovanför operationssalen. Roboten som skulle installeras krävde tre meters takhöjd och ovanför den installerades ett så kallat LAF-tak.
- Där låg också balkar i vägen för installationerna som innebar vissa problem. Men
allt går att lösa, så också detta, menar Erik.. Men allt går att lösa, så också detta, menar Erik.

Bra resultat gav fler uppdrag

Ombyggnaden till hybridsalen gav ringar på vattnet och nya uppdrag tillkom.
- Beställaren var så nöjd med resultatet att vi fick uppdrag att förbättra ventilationen i två befintliga operationssalar. Där var det också en utmaning att bygga om. Det var extremt dåligt med utrymme och inte anpassat för att få in mer luft. Men när arbetet var klart hade ventilationsflödet ökat tre gånger i jämförelse med innan.

Att projektet varit speciellt märks också på frekvensen av möten och behov av samordning.
- Det har varit många inblandade under projektets gång, berättar Erik. Även de som arbetar i operationssalarna har deltagit och kommit med input. De vet ju bäst vad de vill ha för att det ska fungera i verkligheten, avslutar Erik.

Relaterade projekt