Nya Södertälje sjukhus

Sodertalje sjukhus

Södertälje sjukhus invigdes 1907 och har sedan dess byggts ut i flera etapper. Sjukhuset förvaltas av Locum AB som ägs av Stockholms läns landsting (SLL). För att möta det växande vårdbehovet i hela Stockholms län genomförs en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården, varav Södertäljes nya akut- och närsjukhus är endel av denna satsning

Projektet omfattar 37 000 m2 sjukvårdslokaler med akutmottagning, röntgen, intensivvårdsavdelning, förlossning, operationsavdelning, sterilcentral, administrativ byggnad, byggnad med 1-patientsrum och datahall.

Projektet består av tre huvuddelar (HD)

HD1: Nybyggnation av hus 19 och 20 innehållande Akutmottagning, Röntgen, Intensivvårdsavdelning, Förlossning, Operationsavdelning, Sterilcentral och Datahall.

HD2: Ombyggnation av hus 02 innehållande 1-patientsrum. Huset töms helt under ombyggnationen.

HD3: Ombyggnation av hus 01 innehållande administration och stödfunktioner till verksamheten i hus 19 och 20. Hus 01 byggs om delvis. Pågående verksamhet i ca 30% av byggnaden.

Första etappen påbörjades hösten 2013 med Kadesjös framtagande av systemhandlingar. Projektet har därefter fortsatt med systemhandlingarna som grund för att ta fram bygghandlingar.

Dessa bygghandlingar har utvecklats i samband med att krav och förutsättningar har ändrats. Ett sådant exempel är den geoenergianläggning som tagits fram. I samarbete med Locum togs en alternativ tekniskt- och energioptimerad lösning fram vad gäller att förse sjukhuset med kyla och delvis värme. En andel av anläggningen för komfortkyla består av ett geoenergilager med en sammanlagd borrhålslängd på ca 20000 m. Anläggningen bidrar till stor del att de mål som projektet satt upp för låg energiförbrukning uppnås.

Intressant och givande uppdrag

I systemhandlingsarbetet har kunden varit Locum men i projekteringsarbetet är Skanska totalentreprenör och
Kadesjös har jobbat som konsulter åt dem. Det är intressant att jobba direkt mot entreprenörerna, det blir en mer direkt koppling till produktionen. Ett exempel på det, är att Skanska bad oss ta fram en 3D-modell över ledningar i mark, även de ledningar som vi inte projekterar. Detta för att skapa en sammanhållande och tydlig bild för Skanska som hjälpmedel att planera olika skeden i genomförandet.

"Det har varit många intressanta och spännande lokaler att projektera. Många lokaler med krav utöver det vanliga vad gäller renhet, tryckförhållanden, luftfuktighet och temperatur"

Relaterade projekt