Ny vårdbyggnad Västmanlands sjukhus

C las Vasteras

NCC byggde det nya vårdblocket i Västerås och Kadesjös har anförtroddes med byggnads- och VVS-projekteringen. Projektet bedrevs enligt den intressanta partneringmodellen.

Där löser byggherre, konsulter och entreprenörer tillsammans en bygguppgift genom ett öppet och förtroendefullt samarbete, där olika yrkeskunskaper kompletterar varandra.
- Genom partneringupplägget hoppas vi kunna uppnå de övergripande målen, rätt process, rätt produkt och rätt kostnad, sa Kjell Jäder, projektchef på landstinget Västmanland som är beställare innan projektet startade.

Genom partnering skapades en byggnad som uppfyller vårdens högt ställda krav. Ett projektkontor där konsulter – bl a från Kadesjös – entreprenören NCC, vårdens företrädare och landstingets projektorganisation satt tillsammans och arbetade snabbade upp beslutsprocessen. Samlokaliseringen såg till att alla lärde känna varandra, vilket underlättadë samarbetet.

Kadesjös har en lång erfarenhet av att projektera vårdbyggnader.
- Det vägde tungt när vi och NCC gemensamt upphandlade konsulter, liksom att Kadesjös var beredda att placera medarbetare i projektkontoret, framhåller Kjell Jäder.

Spaden sattes i jorden i augusti 2008 och hösten 2010 var bygget klart.

I ett första skede av projekteringen togs den slutgiltiga kalkykostnaden fram för det nya vårdblocket tillsammans med NCC. Där tittade vi på materialval och olika tekniska lösningar och satte en prislapp på olika alternativ.

Komplext uppdrag

Huset förberedes för en tillbyggnad på fyra våningar. Det fick då samma höjd som det äldre höghus med vilket det är hopbyggt.
Det komplicerar konstruktionen, eftersom våningarna i höghuset har olika höjder. I källarplanet installerades ett 20-tal ventilationsaggregat. Luften distribueras till de olika våningarna via schakt.
- Rörprojekteringen inkluderade rörsystem för vatten, värme, kyla, medicinska gaser, utvändiga ledningar i mark samt sprinklersystem, berättar Lars Palovaara, uppdragsansvarig för VVS på Kadesjös. Härtill tillkom projektering av två terapibassänger i en separat byggnad.

Vårdbyggnaden inkl. bassängbyggnad, är på totalt 24 000 kvadratmeter. Den har sju plan ovan mark som ska rymma
moderna, standardiserade vårdavdelningar med enpatientrum för medicin, närsjukvård och ortopedi som bidrar till en god arbets-­ och vårdmiljö.

Relaterade projekt