PCI/Pace-lab - Södersjukhuset, Stockholm

So S

Södersjukhuset i Stockholm invigdes 1944. Sjukhuset förvaltas av Locum AB som ägs av Region Stockholm.

Projektet omfattar nya lokaler för Södersjukhusets hjärtinterventionsverksamhet. PCI-sektionen diagnostiserar och behandlar kranskärlssjuka och strukturellt hjärtsjuka patienter. Pace-sektionen bedriver pacemakerimplantation och pacemakeruppgraderingar.

Kadesjös har tagit fram handlingar för en utförandeentreprenad. Projektet innebär höga krav på renhet, temperatur, fukt, strålning samt tryckbalanser mellan rummen. Det är en ombyggnation av befintliga lokaler samt utbyggnad av fläktrum på yttertak.

- Ett spännande projekt för oss på Kadesjös. Det är en utmaning att få plats med en så pass avancerad ventilationslösning i en befintlig byggnadskropp från 60-talet. Det har krävts mycket 3D-samordning och kluriga lösningar för att få plats med alla installationer säger Jonas Pettersson.


Relaterade projekt