Kraftvärmeverket, Västerås

KVV Vasteras

Västerås Kraftvärmeverk – det första i sitt slag i Sverige – påbörjades 1962 och har sedan dess byggts ut i flera omgångar. Kadesjös har hela tiden ansvarat för byggprojekteringen för samtliga block som tillkommit under åren.


Världens största samförbränningsanläggning – Förnyelsen, Block 6

Mälarenergis senaste projekt – förnyelsen Block 6 var ett gigantiskt projekt som har inneburit många mantimmar och stort engagemang. Projektet omfattade fem stora delprojekt och ett antal mindre projekt med ett tusental inblandade leverantörer, entreprenörer, konsulter och personal från kraftvärmeverket. De stora delprojekten var panna, rökgasrening, turbin och bränsleberedning. Till detta hörde också ett stort integrationsprojekt där allt kopplades ihop med befintliga anläggningssystem. Kadesjös Stefan Åkerlind och Magnus Elvhage tillbringande en stor del av sin arbetstid med projektet under ca 4 år.

Blocket består av en CFB-panna, turbin, rökgasrening samt bränsleberedning. Avfallet krossas till ett RDF-bränsle i bränsleberedningen och matas till pannan, som även kan eldas med biobränsle. I pannan förbränns bränslet och avger 150 MW värme till vatten- och ångkretsen som används till att generera 50 MW elektricitet och 100 MW fjärrvärme till Västerås. Rökgaserna passerar en rökgasrening där restvärmen i rökgaserna används till att generera ytterligare 30 MW fjärrvärme.

Relaterade projekt