Växtkraft 2.0, Gryta avfallsstation

Vaxtkraft 2 0

Biogasanläggningen vid Gryta avfallsstation i Västerås var efter 15 år i drift, behov av upprustning och modernisering. Vafab Miljö valde att anlita Kadesjös för projekteringsledning samt projektering av bygg, VVS och el.

Med bl.a. finansiellt stöd från det s.k. Klimatklivet har därför VafabMiljö kommunalförbund påbörjat en genomgripande förnyelse och upprustning av anläggningen. Arbetet utförs i följande tre delprojekt:

Förbehandlingsprojektet.
Komplett förnyelse av befintliga anordningar för mottagning och förbehandling av inkommande avfall.

Huvudprojektet.
Huvudsakligen komplettering med ytterligare en suspensionstank och rötkammare. Förnyelse av hygieniseringssteg och utrustning för avvattning av biogödsel. Nya installationer för dels avskiljning av sten/sand/grus m.m. i inkommande avfall, dels mottagning och förbehandling av fettavskiljarslam och annat flytande avfall.

Gasuppgraderingsprojektet.
Utökning av nuvarande uppgraderingskapacitet för framställning av fordonsbränsle genom antingen utbyggnad av befintlig anläggning eller komplettering med ytterligare en fristående anläggning.

"Vi har tidigare utför mindre uppdrag åt Vafab Miljö, så det är kul att vi får förnyat förtroende i ett uppdrag som är mer omfattande" säger Johan Eklund som är uppdragsansvarig i projektet

Projektet har drivits som ett partneringprojekt med en tysk processleverantör som i fas två av projektet blivit totalentreprenör. Kadesjös är i sin tur anlitad av dem för att ta hand om byggdelarna.

Kadesjös har tagit fram upphandlingsdokument för entreprenörer och alla övriga handlingar som krävs för byggnationerna.

- Vi har även deltagit på byggmöten och finns med beställaren hela vägen, säger Johan.

Relaterade projekt