Kanthals Götvalsverk

Kanthal 1

När Kanthal ska göra sin största investering på femton år vid Götvalsverket i Hallstahammar så har Kadesjös återigen fått förtroendet att vara med i processen.

Den stora motorn i verket, som är från 1953, samt många andra delar ska bytas ut och Kadesjös uppdrag är bland annat att modifiera fundamentet som den nya motorn ska stå på.

I ett samarbete med CDM i Frankrike som producerar växellåda, ABB som står för motor, drivsystem och transformator samt Enerco som gör drivaxlar, så har Kadesjös även hand om 3D-samordningen i projektet.

Vår uppdragsansvarige för projektet Staffan With berättar:
- Då den befintliga motorn ska demonteras, fundamentet ska modifieras och sedan att allt nytt ska monteras, allt under loppet av endast sex veckor i sommar är en stor utmaning. Planering, noggrannhet och struktur är A och O för att lyckas. Till exempel så kommer en prefabricerad armeringskorg att lyftas in för att snabbt kunna gjuta igen hålet som finns under dagens motor.

Det är väldigt roligt med det här projektet då Kanthal har varit kund till oss i många år. Det nära samarbetet med både beställare och entreprenörerna på plats fortsätter att ge bra resultat och återkommande kunder, berättar StaffanÄven Kadesjös VVS-avdelning är involverade i projektet och de ska bland annat projektera kyl-, ventilations- och styrsystemet för kylning av maskinhall och elutrymmen.

För att kunna säkerställa inomhusklimatet i byggnaderna görs loggningar av temperaturer i kritiska rum och energisimuleringar för att klarlägga kylbehovet och samtidigt utreda möjligheten till energiåtervinning.

Kyla kommer produceras via en luftkyld vätskekylmaskin med frikylefunktion för att så energieffektivt som möjligt klimathålla berörda delar.Ett komplett förfrågningsunderlag gällande VVS, kyl- och styrinstallationer ska tas fram.

Relaterade projekt