Fenno-Skan 2 - Kraftlänk mellan Sverige och Finland

Fenno Skan 2

Fenno-Skan 2 är en kraftlänk i Östersjön för att stärka kraftöverföringen mellan Sverige och Finland. Länken möjliggör utbyte av ytterligare 800 MW vilket ökar överföringskapaciteten mellan de båda länderna. Länkens längd är totalt 270 kilometer, varav en undervattenskabel står för 200 kilometer.

Installationen omfattar två strömriktarstationer, en i Rauma i Finland och en i Finnböle i Sverige, samt en anslutningsstation i Dannebo utanför Forsmark. Stationerna är en del av utvidgningen av den befintliga 550 MW Fenno-Skan 1 länken som levererades av ABB 1989.

Kadesjös åtagande

Fenno-Skan 2 var ett av Kadesjös första uppdrag där 3D-projektering utnyttjades fullt ut från elmekanisk-design hos ABB till bygghandlingar. Kadesjös åtagandet innebar byggdesign, konstruktion, ventilation, röranläggning och byggnadsrelaterade elanläggningar för de båda stationerna i Sverige och Finland. I Finnböle byggdes en helt ny station och i Rauma en tillbyggnad till den tidigare Fenno-Skan 1-stationen. Från början var tanken att även på svenska sidan skulle tillbyggnad ske i anslutning till befintlig station i Dannebo.

Sedan 1989 har dock elnätet till Forsmark utnyttjats till fullo med följd att den nya stationen istället placerades i Finnböle där det befintliga elnätet har tillräcklig kapacitet för inkoppling och distribution. Därmed behövdes inte 3-fas överföringen byggas ut, utan istället lades en ca 80 km likströmskabel på land för att koppla samman sjökabeln från Finland i Dannebo med den helt nya stationen i Finnböle.

Den nya stationen i Finnböle innebar förutom design av byggnader även design av alla utomhusanläggningar som fundament, vägar med mera.

I Rauma byggdes ytterligare en ventilhall för Fenno-Skan 2 i anslutning till den befintliga servicebyggnaden. Här konstruerade Kadesjös utomhusanläggningar för ställverk, vägar, planer, staket med mera.

Relaterade projekt