Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Sala Närsjukhus

  • Vår beställare: Byggdialog
  • Slutkund: Region Västmanland
  • Kategori: Sjukhus/vårdanläggningar
  • Byggstart: 2018
  • Uppdrag: Byggkonstruktion, VVS-konstruktion och Energi.
  • Kontakt: Claes Klarin (claes.klarin(at)kadesjos.se)
    Sophia Landström (sophia.landstrom(at)kadesjos.se)

 

Sala lasarett ska få nytt liv. 2022 ska dörrarna slås upp till ett 19 000 kvadratmeter stort sjukhus där ungefär hälften är nyproduktion. Ett omfattande projektet där Kadesjös har uppdrag inom både Byggkonstruktion, VVS-konstruktion och Energi.

Den tidigare nedlagda matsalen samt driftsbyggnaden rivs och det blir en helt ny byggnad. Det som idag är en vårdcentral kommer att ROT-renoveras och bli en del av det nya sjukhuset.

Det handlar också om att möta de energikrav som beställaren, Region Västmanland, har. Också här är man väl rustad på Kadesjös, med en energisamordnare som gör energiberäkningar och klimatsimuleringar utifrån kundens krav.

Uppdraget innehåller även nyproduktion av fyra skyddsrum, där det av naturliga skäl ställs högre krav på konstruktionen. En skyddsrumsansvarig från Kadesjös finns med i projektet vilket underlättar både samordning och säkrar kvaliteten på resultatet.