Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

LCC-kalkyler

Vi beräknar livscykelkostnader

LCC-kalkyler görs över en produkts livscykelkostnad (Life Cycle Cost). Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. Vi hjälper till med beräkningar av livscykelkostnad för investeringar i byte av ventilationssystem, byte av fönster, tilläggsisolering etc. för att avgöra om åtgärden är lönsam eller ej.

Kontaktpersoner:

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se

 

Claes Klarin
Uppdragsansvarig VVS
Tel. 021-15 58 68
claes.klarin(at)kadesjos.se